Dansen met kinderen en volwassenen – 30 mei

Donderdag 30 mei / workshop 6 – 8 jaar: 14h00 – 15h00 / workshop 9 – 11 jaar: 15h15 – 16h15

10€/koppel

De Vloer (oude stadsbib niv +3, ingang aan de achterzijde)

Trek mee op ontdekking!
Tijdens deze workshop gaan kinderen en ouder (of tante, grootvader, zus, peter,…) samen aan de slag. Via speelse opdrachten komen ze bewegend in contact met elkaar en wordt er een vertrouwensband geschept tussen ouder en kind.
Luisteren met je lijf, voelen, zien, lachen en rollen. Een speelruimte waarin iedereen mag ervaren en proberen. Deze workshop is toegankelijk voor jong en oud, soepel stijf of héél stijf!

Workshop 1: voor kinderen van 6 – 8 jaar (14h00 – 15h00)
Workshop 2: voor kinderen van 9 – 11 jaar (15h15 – 16h15)

// Docent: Emilie de Vlam
Emilie de Vlam is danseres/choreografe, docente en gezworen improvisator. Haar werk is gebaseerd op Body Weather, de dans/performance training die focust op de relatie tussen lijf en omgeving.   Ze kreeg beurzen om haar studie butoh in Japan verder uit te diepen na haar dansopleiding en universitaire studies antropologie, en werkte met dansgrootmeesters Akira Kasai, Masaki Iwana, Min Tanaka, alsook leden van Mai Juku dance compagnie Frank Van de Ven, Katerina Bataksaki, Christine Qouiraud. Ze verdiepte zich in hedendaagse dans en contactimprovisate met Julyen Hamilton, Nancy Stark Smith, Katie Duck. Emilie gaat met eenzelfde gedrevenheid aan de slag met professionele dansers, componisten en muzikanten als met mensen van alle mogelijke achtergronden, levenswandel en leeftijd.